Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-146/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-146/1-19/20 Voorstel van bijzondere ordonnantie tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en tot invoering van de verplichting van een systematische alternerende vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.
 
Indiener: El Yousfi Nadia
De Bock Emmanuel
Pitseys John
Teitelbaum Viviane
Lefrancq Véronique
Benjumea Moreno Juan
Vanhengel Guy
Rochette Els
Debaets Bianca
Kennis Pepijn
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 20/11/2020 Datum van bekrachtiging: 17/12/2020 Datum publicatie: 17/07/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
11/02/2020 Indiening Nadia El Yousfi, Emmanuel De Bock, John Pitseys, Viviane Teitelbaum, Véronique Lefrancq, Juan Benjumea Moreno, Guy Vanhengel, Els Rochette, Bianca Debaets, Pepijn Kennis A-146/1-19/20 
03/07/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 26 (19/20)  20
03/07/2020 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 26 (19/20)  20
19/10/2020 Aanwijzing van de rapporteur Marie Lecocq  
19/10/2020 Algemene bespreking in commissie  
19/10/2020 Bespreking van de artikelen in commissie  
19/10/2020 Stemmingen in commissie  
19/10/2020 Aangenomen in commissie  
19/10/2020 Schriftelijk verslag Marie Lecocq A-146/2-20/21 
20/11/2020 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 10 (20/21)  38
20/11/2020 Tussenkomst Marie Lecocq V.V. 10 (20/21)  38
20/11/2020 Tussenkomst Nadia El Yousfi V.V. 10 (20/21)  42
20/11/2020 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 10 (20/21)  43
20/11/2020 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 10 (20/21)  44
20/11/2020 Tussenkomst Juan Benjumea Moreno V.V. 10 (20/21)  46
20/11/2020 Tussenkomst Françoise De Smedt V.V. 10 (20/21)  46
20/11/2020 Tussenkomst Carla Dejonghe V.V. 10 (20/21)  48
20/11/2020 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 10 (20/21)  48
20/11/2020 Tussenkomst Els Rochette V.V. 10 (20/21)  49
20/11/2020 Tussenkomst Véronique Lefrancq V.V. 10 (20/21)  50
20/11/2020 Tussenkomst Bianca Debaets V.V. 10 (20/21)  51
20/11/2020 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 10 (20/21)  52
20/11/2020 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 10 (20/21)  52
20/11/2020 Aangehouden stemmingen in plenaire vergadering V.V. 11 (20/21)  65
20/11/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 11 (20/21)  66
20/11/2020 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 11 (20/21)  66
20/11/2020 Amendement(en) na verslag Nadia El Yousfi, Emmanuel De Bock, John Pitseys, Viviane Teitelbaum, Juan Benjumea Moreno, Guy Vanhengel, Els Rochette, Bianca Debaets A-146/3-20/21 
17/05/2021 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur