Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-167/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-167/1-19/20 Voorstel van ordonnantie om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19.
 
Indiener: Madrane Rachid
Vanhengel Guy
Chahid Ridouane
Pitseys John
De Bock Emmanuel
Verstraete Arnaud
Dejonghe Carla
Ahidar Fouad
Bertrand Alexia
Fremault Céline
Debaets Bianca
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 19/03/2020 Datum van bekrachtiging: 19/03/2020 Datum publicatie: 20/03/2020
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
17/03/2020 Indiening Rachid Madrane, Guy Vanhengel, Ridouane Chahid, John Pitseys, Emmanuel De Bock, Arnaud Verstraete, Carla Dejonghe, Fouad Ahidar, Alexia Bertrand, Céline Fremault, Bianca Debaets A-167/1-19/20 
19/03/2020 Inoverwegingneming zonder verzending naar een commissie V.V. 18 (19/20)  7
19/03/2020 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 18 (19/20)  8
19/03/2020 Tussenkomst Rachid Madrane V.V. 18 (19/20)  8
19/03/2020 Tussenkomst Alexia Bertrand V.V. 18 (19/20)  10
19/03/2020 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 18 (19/20)  12
19/03/2020 Tussenkomst Ridouane Chahid V.V. 18 (19/20)  13
19/03/2020 Tussenkomst Arnaud Verstraete V.V. 18 (19/20)  15
19/03/2020 Tussenkomst Françoise De Smedt V.V. 18 (19/20)  16
19/03/2020 Tussenkomst Dominiek Lootens-Stael V.V. 18 (19/20)  19
19/03/2020 Tussenkomst John Pitseys V.V. 18 (19/20)  20
19/03/2020 Tussenkomst Carla Dejonghe V.V. 18 (19/20)  21
19/03/2020 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 18 (19/20)  22
19/03/2020 Tussenkomst Fouad Ahidar V.V. 18 (19/20)  25
19/03/2020 Tussenkomst Céline Fremault V.V. 18 (19/20)  26
19/03/2020 Tussenkomst Bianca Debaets V.V. 18 (19/20)  28
19/03/2020 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 18 (19/20)  29
19/03/2020 Tussenkomst Jan Busselen V.V. 18 (19/20)  31
19/03/2020 Tussenkomst Victoria Austraet V.V. 18 (19/20)  32
19/03/2020 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 18 (19/20)  37
19/03/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 18 (19/20)  38
19/03/2020 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 18 (19/20)  39
20/03/2020 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur