Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-168/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-168/1-19/20 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 23 november 2017 houdende wetgevende aanpassingen met het oog op de overname van de dienst onroerende voorheffing door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met als bedoeling de aanpassing van de indexatie van de premie ten voordele van de houders van een zakelijk recht op een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen onroerend goed waarin zij en hun gezin hun woonplaats hebben.
 
Indiener: Vanhengel Guy
De Bock Emmanuel
Chahid Ridouane
Ahidar Fouad
Pitseys John
Benjumea Moreno Juan
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 24/04/2020 Datum van bekrachtiging: 30/04/2020 Datum publicatie: 06/05/2020
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
09/04/2020 Indiening Guy Vanhengel, Emmanuel De Bock, Ridouane Chahid, Fouad Ahidar, John Pitseys, Juan Benjumea Moreno A-168/1-19/20 
20/04/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 20 (19/20)  6
20/04/2020 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 20 (19/20)  6
21/04/2020 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
21/04/2020 Algemene bespreking in commissie  
21/04/2020 Bespreking van de artikelen in commissie  
21/04/2020 Stemmingen in commissie  
21/04/2020 Aangenomen in commissie  
21/04/2020 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi A-168/2-19/20 
24/04/2020 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 21 (19/20)  8
24/04/2020 Tussenkomst Nadia El Yousfi V.V. 21 (19/20)  8
24/04/2020 Tussenkomst Guy Vanhengel V.V. 21 (19/20)  8
24/04/2020 Tussenkomst Alexia Bertrand V.V. 21 (19/20)  9
24/04/2020 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 21 (19/20)  10
24/04/2020 Tussenkomst Ridouane Chahid V.V. 21 (19/20)  10
24/04/2020 Tussenkomst Juan Benjumea Moreno V.V. 21 (19/20)  10
24/04/2020 Tussenkomst Petya Obolensky V.V. 21 (19/20)  10
24/04/2020 Tussenkomst Dominiek Lootens-Stael V.V. 21 (19/20)  11
24/04/2020 Tussenkomst John Pitseys V.V. 21 (19/20)  11
24/04/2020 Tussenkomst Carla Dejonghe V.V. 21 (19/20)  12
24/04/2020 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 21 (19/20)  12
24/04/2020 Tussenkomst Fouad Ahidar V.V. 21 (19/20)  13
24/04/2020 Tussenkomst Christophe De Beukelaer V.V. 21 (19/20)  13
24/04/2020 Tussenkomst Bianca Debaets V.V. 21 (19/20)  13
24/04/2020 Tussenkomst Jan Busselen V.V. 21 (19/20)  14
24/04/2020 Tussenkomst Victoria Austraet V.V. 21 (19/20)  14
24/04/2020 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 21 (19/20)  14
24/04/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 21 (19/20)  15
24/04/2020 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 21 (19/20)  15
06/05/2020 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur