Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-380/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
A-380/1-20/21 Voorstel van ordonnantie IVGNS ("Individuele Vrijheden Gewaarborgd door de Neutraliteit van de Staat") ertoe strekkende de neutraliteit en de onpartijdigheid van de ambtenaren van de openbare diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verzekeren en het dragen van opzichtige tekenen van geloofs- of levensovertuiging bij de uitoefening van hun functies te verbieden.
 
Indiener: Bertrand Alexia
Leisterh David
Teitelbaum Viviane
Van Goidsenhoven Gaëtan
De Wolf Vincent
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
04/06/2021 Indiening Alexia Bertrand, David Leisterh, Viviane Teitelbaum, Gaëtan Van Goidsenhoven, Vincent De Wolf A-380/1-20/21 
11/06/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 34 (20/21)  15
11/06/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 34 (20/21)  15
12/05/2022 Advies van de Raad van State Raad van State A-380/2-21/22