Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-343/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
A-343/1-20/21 Voorstel van ordonnantie houdende de wijziging van de ordonnantie van 13 februari 2014 ertoe strekkende binnen de leden die door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering benoemd worden in de bestuursorganen van rechtspersonen, een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen.
 
Indiener: Lefrancq Véronique
Debaets Bianca
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
13/03/2021 Indiening Véronique Lefrancq, Bianca Debaets A-343/1-20/21 
19/07/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 40 (20/21)  2
19/07/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 40 (20/21)  2