Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-518/1-16/17

A-518/1-16/17 Voorstel van resolutie ertoe strekkende de vertegenwoordiging van de gewestelijke oppositie in de openbare instellingen te verzekeren.
 
Indiener: Picqué Charles
De Wolf Vincent
De Bock Emmanuel
Cerexhe Benoît
Close Philippe
Ampe Els
Delva Paul
Rubriek(en): Administratie/Openbaar ambt
Aministratie van de instellingen van openbaar nut
Administratie van het Gewest
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/05/2017 Indiening Charles Picqué, Vincent De Wolf, Emmanuel De Bock, Benoît Cerexhe, Philippe Close, Els Ampe, Paul Delva A-518/1-16/17 
19/05/2017 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 29 (16/17)  13
19/05/2017 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 29 (16/17)  14
25/05/2019 Nietig