Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-52/1-19/20

A-52/1-19/20 Voorstel van resolutie ertoe strekkende de toepassing van de regel 'one-in two-out' mogelijk te maken en aldus de administratieve rompslomp voor de bedrijven als gevolg van een nieuwe of gewijzigde regelgeving te compenseren.
 
Indiener: De Wolf Vincent
Teitelbaum Viviane
d'Ursel Anne-Charlotte
Bertrand Alexia
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 09/07/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/11/2019 Indiening Vincent De Wolf, Viviane Teitelbaum, Anne-Charlotte d'Ursel, Alexia Bertrand A-52/1-19/20 
29/11/2019 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 8 (19/20)  17
29/11/2019 Verwijzing commissie Economische Zaken en Tewerkstelling V.V. 8 (19/20)  18
23/06/2021 Aanwijzing van de rapporteur Fadila Laanan  
23/06/2021 Algemene bespreking in commissie  
23/06/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
23/06/2021 Stemmingen in commissie  
23/06/2021 Verworpen in Commissie  
23/06/2021 Schriftelijk verslag Fadila Laanan A-52/2-20/21 
09/07/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 38 (20/21)  28
09/07/2021 Tussenkomst Anne-Charlotte d'Ursel V.V. 38 (20/21)  29
09/07/2021 Tussenkomst Barbara de Radigués V.V. 38 (20/21)  30
09/07/2021 Tussenkomst Michaël Vossaert V.V. 38 (20/21)  31
09/07/2021 Tussenkomst Gilles Verstraeten V.V. 38 (20/21)  31
09/07/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 39 (20/21)  30
09/07/2021 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 39 (20/21)  30