Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-64/1-19/20

A-64/1-19/20 Voorstel van resolutie teneinde het inzetten van uitzendkrachten in het gewestelijk openbaar ambt te steunen.
 
Indiener: Teitelbaum Viviane
Bertrand Alexia
Leisterh David
Barzin Clémentine
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/11/2019 Indiening Viviane Teitelbaum, Alexia Bertrand, David Leisterh, Clémentine Barzin A-64/1-19/20 
29/11/2019 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 8 (19/20)  12
29/11/2019 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 8 (19/20)  12
18/01/2021 Door zijn auteur ingetrokken