Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-67/1-19/20

A-67/1-19/20 Voorstel van resolutie voor het bewaren en belichten van het patrimonium van de Brusselse begraafplaatsen door systematisch inventarissen te maken van de voorwerpen en kunstwerken met erfgoedwaarde.
 
Indiener: Dufourny Dominique
Van Goidsenhoven Gaëtan
Coomans de Brachène Geoffroy
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 20/11/2020 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/11/2019 Indiening Dominique Dufourny, Gaëtan Van Goidsenhoven, Geoffroy Coomans de Brachène A-67/1-19/20 
29/11/2019 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 8 (19/20)  19
29/11/2019 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling V.V. 8 (19/20)  20
12/10/2020 Aanwijzing van de rapporteur Fadila Laanan  
12/10/2020 Algemene bespreking in commissie  
12/10/2020 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
12/10/2020 Stemmingen in commissie  
12/10/2020 Verworpen in Commissie  
12/10/2020 Schriftelijk verslag Fadila Laanan A-67/2-20/21 
20/11/2020 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 10 (20/21)  25
20/11/2020 Tussenkomst Gaëtan Van Goidsenhoven V.V. 10 (20/21)  25
20/11/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 11 (20/21)  63
20/11/2020 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 11 (20/21)  63