Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-68/1-19/20

A-68/1-19/20 Voorstel van resolutie tot invoering van een gewestelijke belasting op het achterlaten van reclamedrukwerk op voertuigen die zich op de openbare weg bevinden.
 
Indiener: Teitelbaum Viviane
d'Ursel Anne-Charlotte
Van Goidsenhoven Gaëtan
Coomans de Brachène Geoffroy
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 21/09/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/11/2019 Indiening Viviane Teitelbaum, Anne-Charlotte d'Ursel, Gaëtan Van Goidsenhoven, Geoffroy Coomans de Brachène A-68/1-19/20 
29/11/2019 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 8 (19/20)  13
29/11/2019 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 8 (19/20)  13
05/07/2021 Aanwijzing van de rapporteur Latifa Aït Baala  
05/07/2021 Algemene bespreking in commissie  
05/07/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
05/07/2021 Stemmingen in commissie  
05/07/2021 Verworpen in Commissie  
05/07/2021 Schriftelijk verslag Latifa Aït Baala A-68/2-20/21 
20/09/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 1 (21/22)  21
20/09/2021 Tussenkomst Latifa Aït Baala V.V. 1 (21/22)  21
20/09/2021 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 1 (21/22)  21
20/09/2021 Tussenkomst Marc Loewenstein V.V. 1 (21/22)  23
20/09/2021 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 1 (21/22)  24
20/09/2021 Tussenkomst Bianca Debaets V.V. 1 (21/22)  24
21/09/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 2 (21/22)  21
21/09/2021 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 2 (21/22)  22