Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-72/1-19/20

A-72/1-19/20 Voorstel van resolutie ertoe strekkende een thematische studie te houden over de praktijk van het achterlaten van reclamedrukwerk voor de niet-traditionele verkoopcircuits van tweedehandsvoertuigen.
 
Indiener: d'Ursel Anne-Charlotte
Dufourny Dominique
Teitelbaum Viviane
Coomans de Brachène Geoffroy
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 07/02/2020 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/11/2019 Indiening Anne-Charlotte d'Ursel, Dominique Dufourny, Viviane Teitelbaum, Geoffroy Coomans de Brachène A-72/1-19/20 
29/11/2019 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 8 (19/20)  14
29/11/2019 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken V.V. 8 (19/20)  14
07/01/2020 Aanwijzing van de rapporteur Marc-Jean Ghyssels  
07/01/2020 Algemene bespreking in commissie  
07/01/2020 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
07/01/2020 Stemmingen in commissie  
07/01/2020 Verworpen in Commissie  
07/01/2020 Schriftelijk verslag Marc-Jean Ghyssels A-72/2-19/20 
07/02/2020 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 15 (19/20)  14
07/02/2020 Tussenkomst Marc-Jean Ghyssels V.V. 15 (19/20)  15
07/02/2020 Tussenkomst Anne-Charlotte d'Ursel V.V. 15 (19/20)  16
07/02/2020 Tussenkomst Ahmed Mouhssin V.V. 15 (19/20)  18
07/02/2020 Tussenkomst Mathias Vanden Borre V.V. 15 (19/20)  20
07/02/2020 Tussenkomst Geoffroy Coomans de Brachène V.V. 15 (19/20)  21
07/02/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 15 (19/20)  62
07/02/2020 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 15 (19/20)  62