Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-78/1-19/20

A-78/1-19/20 Voorstel van resolutie ertoe strekkende te anticiperen op de gevolgen van de robotisering voor de Brusselse economie en arbeidsmarkt.
 
Indiener: Van Goidsenhoven Gaëtan
Weytsman David
Bertrand Alexia
Leisterh David
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/11/2019 Indiening Gaëtan Van Goidsenhoven, David Weytsman, Alexia Bertrand, David Leisterh A-78/1-19/20 
29/11/2019 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 8 (19/20)  18
29/11/2019 Verwijzing commissie Economische Zaken en Tewerkstelling V.V. 8 (19/20)  19