Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-140/1-19/20

A-140/1-19/20 Voorstel van resolutie betreffende de afwijkingen op de beperking van het toegangsrecht tot de lage-emissiezones voor personen met beperkte mobiliteit.
 
Indiener: De Smedt Françoise
Handichi Youssef
Koplowicz Stéphanie
Busselen Jan
Obolensky Petya
Vancauwenberge Luc
Dagrin Francis
De Bock Caroline
Kerckhofs Jean-Pierre
Lahssaini Leila
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 28/05/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
03/02/2020 Indiening Françoise De Smedt, Youssef Handichi, Stéphanie Koplowicz, Jan Busselen, Petya Obolensky, Luc Vancauwenberge, Francis Dagrin, Caroline De Bock, Jean-Pierre Kerckhofs, Leila Lahssaini A-140/1-19/20 
03/07/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 26 (19/20)  20
03/07/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 26 (19/20)  20
05/05/2021 Aanwijzing van de rapporteur Véronique Jamoulle  
05/05/2021 Algemene bespreking in commissie  
05/05/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
05/05/2021 Stemmingen in commissie  
05/05/2021 Verworpen in Commissie  
05/05/2021 Schriftelijk verslag Véronique Jamoulle A-140/2-20/21 
28/05/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 32 (20/21)  4
28/05/2021 Tussenkomst Françoise De Smedt V.V. 32 (20/21)  5
28/05/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 33 (20/21)  50
28/05/2021 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 33 (20/21)  50