Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-179/1-19/20

A-179/1-19/20 Voorstel van resolutie teneinde in samenwerking met de apotheken een specifiek meldingssysteem op te zetten voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld.
 
Indiener: Chabbert Delphine
De Ré Margaux
Bomele Nicole Nketo
Sabbe Hilde
Stoops Lotte
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 05/06/2020 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
11/05/2020 Indiening Delphine Chabbert, Margaux De Ré, Nicole Nketo Bomele, Hilde Sabbe, Lotte Stoops A-179/1-19/20 
20/05/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 22 (19/20)  11
20/05/2020 Verwijzing commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten V.V. 22 (19/20)  11
02/06/2020 Aanwijzing van de rapporteur Farida Tahar  
02/06/2020 Algemene bespreking in commissie  
02/06/2020 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
02/06/2020 Stemmingen in commissie  
02/06/2020 Aangenomen in commissie  
02/06/2020 Schriftelijk verslag Farida Tahar A-179/2-19/20 
05/06/2020 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 23 (19/20)  60
05/06/2020 Tussenkomst Farida Tahar V.V. 23 (19/20)  60
05/06/2020 Tussenkomst Delphine Chabbert V.V. 23 (19/20)  64
05/06/2020 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 23 (19/20)  68
05/06/2020 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 23 (19/20)  70
05/06/2020 Tussenkomst Lotte Stoops V.V. 23 (19/20)  71
05/06/2020 Tussenkomst Françoise De Smedt V.V. 23 (19/20)  72
05/06/2020 Tussenkomst Carla Dejonghe V.V. 23 (19/20)  74
05/06/2020 Tussenkomst Céline Fremault V.V. 23 (19/20)  75
05/06/2020 Tussenkomst Bianca Debaets V.V. 23 (19/20)  77
05/06/2020 Tussenkomst Victoria Austraet V.V. 23 (19/20)  78
05/06/2020 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 23 (19/20)  79
05/06/2020 Tussenkomst Delphine Chabbert V.V. 23 (19/20)  79
05/06/2020 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden V.V. 23 (19/20)  81
05/06/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 23 (19/20)  82
05/06/2020 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 23 (19/20)  82
05/06/2020 Resolutie aangenomen door het Parlement Het Parlement A-179/3-19/20