Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-188/1-19/20

A-188/1-19/20 Voorstel van resolutie tot invoering van een tijdelijke en doorgesproken exitstrategie op het vlak van mobiliteit (Fluid Brussels).
 
Indiener: d'Ursel Anne-Charlotte
Weytsman David
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 29/01/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
26/05/2020 Indiening Anne-Charlotte d'Ursel, David Weytsman A-188/1-19/20 
03/07/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 26 (19/20)  21
03/07/2020 Verwijzing commissie Mobiliteit V.V. 26 (19/20)  21
12/01/2021 Aanwijzing van de rapporteur Leila Agic  
12/01/2021 Algemene bespreking in commissie  
12/01/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
12/01/2021 Stemmingen in commissie  
12/01/2021 Verworpen in Commissie  
12/01/2021 Schriftelijk verslag Leila Agic A-188/2-20/21 
29/01/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 19 (20/21)  31
29/01/2021 Tussenkomst Anne-Charlotte d'Ursel V.V. 19 (20/21)  31
29/01/2021 Tussenkomst Arnaud Verstraete V.V. 19 (20/21)  31
29/01/2021 Tussenkomst Jan Busselen V.V. 19 (20/21)  32
29/01/2021 Tussenkomst Ingrid Parmentier V.V. 19 (20/21)  32
29/01/2021 Tussenkomst Marc Loewenstein V.V. 19 (20/21)  33
29/01/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 20 (20/21)  38
29/01/2021 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 20 (20/21)  38