Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-199/1-19/20

A-199/1-19/20 Voorstel van resolutie ertoe strekkende een dienst tegen discriminatie in de huisvesting op te richten.
 
Indiener: Lefrancq Véronique
Fremault Céline
Aït Baala Latifa
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 29/01/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
22/06/2020 Indiening Véronique Lefrancq, Céline Fremault, Latifa Aït Baala A-199/1-19/20 
23/10/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 6 (20/21)  2
23/10/2020 Verwijzing commissie Huisvesting V.V. 6 (20/21)  2
07/01/2021 Aanwijzing van de rapporteur Arnaud Verstraete  
07/01/2021 Algemene bespreking in commissie  
07/01/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
07/01/2021 Stemmingen in commissie  
07/01/2021 Verworpen in Commissie  
07/01/2021 Schriftelijk verslag Arnaud Verstraete A-199/2-20/21 
29/01/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 19 (20/21)  21
29/01/2021 Tussenkomst Arnaud Verstraete V.V. 19 (20/21)  21
29/01/2021 Tussenkomst Véronique Lefrancq V.V. 19 (20/21)  21
29/01/2021 Tussenkomst Latifa Aït Baala V.V. 19 (20/21)  23
29/01/2021 Tussenkomst Nadia El Yousfi V.V. 19 (20/21)  24
29/01/2021 Tussenkomst Françoise De Smedt V.V. 19 (20/21)  25
29/01/2021 Tussenkomst Céline Fremault V.V. 19 (20/21)  25
29/01/2021 Tussenkomst Victoria Austraet V.V. 19 (20/21)  27
29/01/2021 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 19 (20/21)  28
29/01/2021 Tussenkomst Mathias Vanden Borre V.V. 19 (20/21)  28
29/01/2021 Tussenkomst Zoé Genot V.V. 19 (20/21)  29
29/01/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 20 (20/21)  37
29/01/2021 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 20 (20/21)  38