Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-203/1-19/20

A-203/1-19/20 Voorstel van resolutie betreffende een actualisering van de eigendomsstructuur in Brussel.
 
Indiener: De Smedt Françoise
Handichi Youssef
Koplowicz Stéphanie
Busselen Jan
Obolensky Petya
Vancauwenberge Luc
Dagrin Francis
De Bock Caroline
Groppi Elisa
Lahssaini Leila
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 29/01/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
25/06/2020 Indiening Françoise De Smedt, Youssef Handichi, Stéphanie Koplowicz, Jan Busselen, Petya Obolensky, Luc Vancauwenberge, Francis Dagrin, Caroline De Bock, Elisa Groppi, Leila Lahssaini A-203/1-19/20 
16/10/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 4 (20/21)  2
16/10/2020 Verwijzing commissie Huisvesting V.V. 4 (20/21)  2
07/01/2021 Aanwijzing van de rapporteur Carla Dejonghe  
07/01/2021 Algemene bespreking in commissie  
07/01/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
07/01/2021 Stemmingen in commissie  
07/01/2021 Verworpen in Commissie  
07/01/2021 Schriftelijk verslag Carla Dejonghe A-203/2-20/21 
29/01/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 19 (20/21)  21
29/01/2021 Tussenkomst Carla Dejonghe V.V. 19 (20/21)  21
29/01/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 20 (20/21)  36
29/01/2021 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 20 (20/21)  37