Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-224/1-19/20

A-224/1-19/20 Voorstel van resolutie betreffende de organisatie van een " Brusselse dag ter promotie van de diversiteit en ter bestrijding van discriminatie ".
 
Indiener: Debaets Bianca
Aït Baala Latifa
Lefrancq Véronique
Austraet Victoria
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 19/03/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
18/09/2020 Indiening Bianca Debaets, Latifa Aït Baala, Véronique Lefrancq, Victoria Austraet A-224/1-19/20 
17/12/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 14 (20/21)  1
17/12/2020 Verwijzing commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten V.V. 14 (20/21)  1
02/03/2021 Aanwijzing van de rapporteur  
02/03/2021 Algemene bespreking in commissie  
02/03/2021 Stemmingen in commissie  
02/03/2021 Verworpen in Commissie  
02/03/2021 Schriftelijk verslag A-224/2-20/21 
19/03/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 25 (20/21)  31
19/03/2021 Tussenkomst Bianca Debaets V.V. 25 (20/21)  32
19/03/2021 Tussenkomst Victoria Austraet V.V. 25 (20/21)  33
19/03/2021 Tussenkomst Véronique Lefrancq V.V. 25 (20/21)  34
19/03/2021 Tussenkomst Latifa Aït Baala V.V. 25 (20/21)  35
19/03/2021 Tussenkomst Françoise De Smedt V.V. 25 (20/21)  35
19/03/2021 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 25 (20/21)  36
19/03/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 26 (20/21)  14
19/03/2021 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 26 (20/21)  15