Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-229/1-20/21

A-229/1-20/21 Voorstel van resolutie betreffende de versterking van de diensten tegen dierenmishandeling.
 
Indiener: Austraet Victoria
Van Goidsenhoven Gaëtan
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 02/04/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
02/10/2020 Indiening Victoria Austraet, Gaëtan Van Goidsenhoven A-229/1-20/21 
17/12/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 14 (20/21)  1
17/12/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 14 (20/21)  1
10/03/2021 Aanwijzing van de rapporteur Martin Casier  
10/03/2021 Algemene bespreking in commissie  
10/03/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
10/03/2021 Stemmingen in commissie  
10/03/2021 Verworpen in Commissie  
10/03/2021 Schriftelijk verslag Martin Casier A-229/2-20/21 
02/04/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 27 (20/21)  5
02/04/2021 Tussenkomst Martin Casier V.V. 27 (20/21)  6
02/04/2021 Tussenkomst Victoria Austraet V.V. 27 (20/21)  6
02/04/2021 Tussenkomst Gaëtan Van Goidsenhoven V.V. 27 (20/21)  7
02/04/2021 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 27 (20/21)  8
02/04/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 28 (20/21)  30
02/04/2021 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 28 (20/21)  31