Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-272/1-20/21

A-272/1-20/21 Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van het conflict in de grensstreek Nagorno-Karabach door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Indiener: Debaets Bianca
Bertrand Alexia
Lefrancq Véronique
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
03/11/2020 Indiening Bianca Debaets, Alexia Bertrand, Véronique Lefrancq A-272/1-20/21 
17/12/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 14 (20/21)  2
17/12/2020 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 14 (20/21)  2
12/01/2022 Door zijn auteur ingetrokken