Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-293/1-20/21

A-293/1-20/21 Voorstel van resolutie tot oprichting van een enkel platform voor de adoptie van dieren dat de verschillende advertenties van de erkende dierenasielen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest coördineert.
 
Indiener: Dufourny Dominique
Van Goidsenhoven Gaëtan
Weytsman David
Czekalski Aurélie
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 25/06/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
11/12/2020 Indiening Dominique Dufourny, Gaëtan Van Goidsenhoven, David Weytsman, Aurélie Czekalski A-293/1-20/21 
05/03/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 23 (20/21)  2
05/03/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 23 (20/21)  2
02/06/2021 Aanwijzing van de rapporteur Leila Agic  
02/06/2021 Algemene bespreking in commissie  
02/06/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
02/06/2021 Stemmingen in commissie  
02/06/2021 Verworpen in Commissie  
02/06/2021 Schriftelijk verslag Leila Agic A-293/2-20/21 
25/06/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 36 (20/21)  14
25/06/2021 Tussenkomst Leila Agic V.V. 36 (20/21)  15
25/06/2021 Tussenkomst Dominique Dufourny V.V. 36 (20/21)  15
25/06/2021 Tussenkomst Jonathan de Patoul V.V. 36 (20/21)  16
25/06/2021 Tussenkomst Ingrid Parmentier V.V. 36 (20/21)  17
25/06/2021 Tussenkomst Victoria Austraet V.V. 36 (20/21)  17
25/06/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 37 (20/21)  29
25/06/2021 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 37 (20/21)  30