Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-332/1-20/21

A-332/1-20/21 Voorstel van resolutie betreffende het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor het aanleggen van een natuurreservaat in het westelijk deel van de Josaphatsite.
 
Indiener: Van Goidsenhoven Gaëtan
Bertrand Alexia
Aït Baala Latifa
Coomans de Brachène Geoffroy
Leisterh David
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 25/06/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
01/03/2021 Indiening Gaëtan Van Goidsenhoven, Alexia Bertrand, Latifa Aït Baala, Geoffroy Coomans de Brachène, David Leisterh A-332/1-20/21 
19/03/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 25 (20/21)  5
19/03/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 25 (20/21)  5
09/06/2021 Aanwijzing van de rapporteur Aurélie Czekalski  
09/06/2021 Algemene bespreking in commissie  
09/06/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
09/06/2021 Stemmingen in commissie  
09/06/2021 Verworpen in Commissie  
09/06/2021 Schriftelijk verslag Aurélie Czekalski A-332/2-20/21 
25/06/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 36 (20/21)  24
25/06/2021 Tussenkomst Aurélie Czekalski V.V. 36 (20/21)  24
25/06/2021 Tussenkomst Gaëtan Van Goidsenhoven V.V. 36 (20/21)  27
25/06/2021 Tussenkomst Victoria Austraet V.V. 36 (20/21)  28
25/06/2021 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 36 (20/21)  29
25/06/2021 Tussenkomst Martin Casier V.V. 36 (20/21)  30
25/06/2021 Tussenkomst Françoise De Smedt V.V. 36 (20/21)  31
25/06/2021 Tussenkomst Ingrid Parmentier V.V. 36 (20/21)  31
25/06/2021 Tussenkomst Isabelle Pauthier V.V. 36 (20/21)  35
25/06/2021 Tussenkomst Céline Fremault V.V. 36 (20/21)  37
25/06/2021 Tussenkomst Sadik Köksal V.V. 36 (20/21)  39
25/06/2021 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 36 (20/21)  40
25/06/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 37 (20/21)  31
25/06/2021 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 37 (20/21)  31