Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-331-20/21

A-331-20/21 Voorstel van resolutie ertoe strekkende het cybergeweld te bestrijden
 
Indiener: Agic Leila
De Ré Margaux
Nagy Marie
Stoops Lotte
Ahidar Fouad
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 11/06/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
26/02/2021 Indiening Leila Agic, Margaux De Ré, Marie Nagy, Lotte Stoops, Fouad Ahidar A-331-20/21 
02/04/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 27 (20/21)  3
02/04/2021 Verwijzing commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten V.V. 27 (20/21)  3
25/05/2021 Aanwijzing van de rapporteur John Pitseys  
25/05/2021 Algemene bespreking in commissie  
01/06/2021 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
01/06/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
01/06/2021 Stemmingen in commissie  
01/06/2021 Aangenomen in commissie  
09/06/2021 Schriftelijk verslag John Pitseys A-331/2-20/21 
11/06/2021 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 35 (20/21)  13
11/06/2021 Tussenkomst John Pitseys V.V. 35 (20/21)  14
11/06/2021 Tussenkomst Leila Agic V.V. 35 (20/21)  17
11/06/2021 Tussenkomst Margaux De Ré V.V. 35 (20/21)  19
11/06/2021 Tussenkomst Marie Nagy V.V. 35 (20/21)  22
11/06/2021 Tussenkomst Lotte Stoops V.V. 35 (20/21)  24
11/06/2021 Tussenkomst Khadija Zamouri V.V. 35 (20/21)  25
11/06/2021 Tussenkomst Hilde Sabbe V.V. 35 (20/21)  27
11/06/2021 Tussenkomst Véronique Lefrancq V.V. 35 (20/21)  27
11/06/2021 Tussenkomst Bianca Debaets V.V. 35 (20/21)  29
11/06/2021 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 35 (20/21)  30
11/06/2021 Tussenkomst Gilles Verstraeten V.V. 35 (20/21)  32
11/06/2021 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 35 (20/21)  33
11/06/2021 Tussenkomst Dominiek Lootens-Stael V.V. 35 (20/21)  35
11/06/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden V.V. 35 (20/21)  37
11/06/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 35 (20/21)  41
11/06/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 35 (20/21)  42
11/06/2021 Resolutie aangenomen door het Parlement Het Parlement A-331/3-20/21