Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-310/1-20/21

A-310/1-20/21 Voorstel van resolutie betreffende de ontwikkeling van oplossingen om het afval te verwijderen uit het kanaal van Brussel.
 
Indiener: Czekalski Aurélie
Teitelbaum Viviane
Bertrand Alexia
Weytsman David
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 26/11/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
20/04/2021 Indiening Aurélie Czekalski, Viviane Teitelbaum, Alexia Bertrand, David Weytsman A-310/1-20/21 
30/04/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 29 (20/21)  4
30/04/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 29 (20/21)  4
27/10/2021 Aanwijzing van de rapporteur Gladys Kazadi  
27/10/2021 Algemene bespreking in commissie  
27/10/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
27/10/2021 Stemmingen in commissie  
27/10/2021 Verworpen in Commissie  
27/10/2021 Schriftelijk verslag Gladys Kazadi A-310/2-21/22 
26/11/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 11 (21/22)  43
26/11/2021 Tussenkomst Gladys Kazadi V.V. 11 (21/22)  43
26/11/2021 Tussenkomst Aurélie Czekalski V.V. 11 (21/22)  46
26/11/2021 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 11 (21/22)  48
26/11/2021 Tussenkomst Tristan Roberti V.V. 11 (21/22)  48
26/11/2021 Tussenkomst Hilde Sabbe V.V. 11 (21/22)  49
26/11/2021 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 11 (21/22)  49
26/11/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 12 (21/22)  28
26/11/2021 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 12 (21/22)  29