Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-361/1-20/21

A-361/1-20/21 Voorstel van resolutie tot invoering van een gewestelijk « Covid safe »-label.
 
Indiener: Lefrancq Véronique
Debaets Bianca
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
11/05/2021 Indiening Véronique Lefrancq, Bianca Debaets A-361/1-20/21 
12/05/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 30 (20/21)  2
12/05/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 30 (20/21)  2