Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-300/1-20/21

A-300/1-20/21 Voorstel van resolutie betreffende een uniform aanwervingsbeleid van de Brusselse administraties en instellingen voor personen met een gerechtelijk verleden.
 
Indiener: Ahidar Fouad
Uyttendaele Julien
Benjumea Moreno Juan
Tahar Farida
Zamouri Khadija
De Bock Emmanuel
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 25/06/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
19/05/2021 Indiening Fouad Ahidar, Julien Uyttendaele, Juan Benjumea Moreno, Farida Tahar, Khadija Zamouri, Emmanuel De Bock A-300/1-20/21 
28/05/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 32 (20/21)  3
28/05/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 32 (20/21)  3
14/06/2021 Aanwijzing van de rapporteur Marc Loewenstein  
14/06/2021 Algemene bespreking in commissie  
14/06/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
14/06/2021 Stemmingen in commissie  
14/06/2021 Aangenomen in commissie  
14/06/2021 Schriftelijk verslag Marc Loewenstein A-300/2-20/21 
25/06/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 36 (20/21)  42
25/06/2021 Tussenkomst Marc Loewenstein V.V. 36 (20/21)  42
25/06/2021 Tussenkomst Fouad Ahidar V.V. 36 (20/21)  42
25/06/2021 Tussenkomst Julien Uyttendaele V.V. 36 (20/21)  44
25/06/2021 Tussenkomst Farida Tahar V.V. 36 (20/21)  45
25/06/2021 Tussenkomst Alexia Bertrand V.V. 36 (20/21)  46
25/06/2021 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 36 (20/21)  48
25/06/2021 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 36 (20/21)  48
25/06/2021 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 36 (20/21)  49
25/06/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden V.V. 36 (20/21)  49
25/06/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 37 (20/21)  31
25/06/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 37 (20/21)  31
25/06/2021 Resolutie aangenomen door het Parlement Het Parlement A-300/3-20/21