Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-377/1-20/21

A-377/1-20/21 Voorstel van resolutie betreffende het anticiperen op de gevolgen van een toename van het telewerk ten gevolge van de Covid-19-epidemie op het Brusselse stadsweefsel en in het bijzonder op de Brusselse kantoorwijken.
 
Indiener: Vanden Borre Mathias
Van Achter Cieltje
Verstraeten Gilles
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 04/02/2022 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
25/05/2021 Indiening Mathias Vanden Borre, Cieltje Van Achter, Gilles Verstraeten A-377/1-20/21 
11/06/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 34 (20/21)  15
11/06/2021 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling V.V. 34 (20/21)  15
10/01/2022 Aanwijzing van de rapporteur Marie Nagy  
10/01/2022 Algemene bespreking in commissie  
17/01/2022 Algemene bespreking in commissie  
17/01/2022 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
17/01/2022 Stemmingen in commissie  
17/01/2022 Verworpen in Commissie  
17/01/2022 Schriftelijk verslag Marie Nagy A-377/2-21/22 
04/02/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 21 (21/22)  35
04/02/2022 Tussenkomst Marie Nagy V.V. 21 (21/22)  35
04/02/2022 Tussenkomst Mathias Vanden Borre V.V. 21 (21/22)  35
04/02/2022 Tussenkomst Bianca Debaets V.V. 21 (21/22)  38
04/02/2022 Tussenkomst Geoffroy Coomans de Brachène V.V. 21 (21/22)  39
04/02/2022 Tussenkomst Françoise De Smedt V.V. 21 (21/22)  41
04/02/2022 Tussenkomst Céline Fremault V.V. 21 (21/22)  43
04/02/2022 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 21 (21/22)  44
04/02/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 22 (21/22)  35
04/02/2022 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 22 (21/22)  36