Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-362/1-20/21

A-362/1-20/21 Voorstel van resolutie tot instelling van een moratorium op de nieuwe verbodsbepalingen betreffende de lage-emissiezone.
 
Indiener: d'Ursel Anne-Charlotte
Bertrand Alexia
Weytsman David
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
19/04/2021 Indiening Anne-Charlotte d'Ursel, Alexia Bertrand, David Weytsman A-362/1-20/21 
11/06/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 34 (20/21)  14
11/06/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 34 (20/21)  14