Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-320/1-20/21

A-320/1-20/21 Voorstel van resolutie ertoe strekkende de strijd tegen het schoolverzuim op te voeren via de oprichting van een mobiele alliantie
 
Indiener: Schepmans Françoise
Bertrand Alexia
Teitelbaum Viviane
Van Goidsenhoven Gaëtan
Leisterh David
Weytsman David
Aït Baala Latifa
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 21/09/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/02/2021 Indiening Françoise Schepmans, Alexia Bertrand, Viviane Teitelbaum, Gaëtan Van Goidsenhoven, David Leisterh, David Weytsman, Latifa Aït Baala A-320/1-20/21 
25/06/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 36 (20/21)  5
25/06/2021 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling V.V. 36 (20/21)  5
05/07/2021 Aanwijzing van de rapporteur Geoffroy Coomans de Brachène  
05/07/2021 Algemene bespreking in commissie  
05/07/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
05/07/2021 Stemmingen in commissie  
05/07/2021 Verworpen in Commissie  
15/07/2021 Schriftelijk verslag Geoffroy Coomans de Brachène A-320/2-20/21 
20/09/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 1 (21/22)  14
20/09/2021 Tussenkomst Geoffroy Coomans de Brachène V.V. 1 (21/22)  14
20/09/2021 Tussenkomst Françoise Schepmans V.V. 1 (21/22)  14
20/09/2021 Tussenkomst Kalvin Soiresse Njall V.V. 1 (21/22)  16
20/09/2021 Tussenkomst Céline Fremault V.V. 1 (21/22)  18
20/09/2021 Tussenkomst Mathias Vanden Borre V.V. 1 (21/22)  19
20/09/2021 Tussenkomst Christophe Magdalijns V.V. 1 (21/22)  20
21/09/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 2 (21/22)  21
21/09/2021 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 2 (21/22)  21