Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-323/1-20/21

A-323/1-20/21 Voorstel van resolutie betreffende dwangarbeid van Oeigoeren en andere religieuze en etnische minderheden in de Chinese regio Xinjiang.
 
Indiener: Lefrancq Véronique
Debaets Bianca
Teitelbaum Viviane
Aït Baala Latifa
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 21/01/2022 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
12/02/2021 Indiening Véronique Lefrancq, Bianca Debaets, Viviane Teitelbaum, Latifa Aït Baala A-323/1-20/21 
25/06/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 36 (20/21)  6
25/06/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 36 (20/21)  8
25/10/2021 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
25/10/2021 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
13/12/2021 Aanwijzing van een corapporteur Marie Lecocq  
13/12/2021 Zonder doel geworden in commissie  
13/12/2021 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi, Marie Lecocq A-323/2-21/22 
21/01/2022 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 19 (21/22)  19
21/01/2022 Tussenkomst Marie Lecocq V.V. 19 (21/22)  20
21/01/2022 Tussenkomst Sadik Köksal V.V. 19 (21/22)  20
21/01/2022 Tussenkomst Jamal Ikazban V.V. 19 (21/22)  22
21/01/2022 Tussenkomst Véronique Lefrancq V.V. 19 (21/22)  25
21/01/2022 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 19 (21/22)  26
21/01/2022 Tussenkomst Juan Benjumea Moreno V.V. 19 (21/22)  27
21/01/2022 Tussenkomst Bianca Debaets V.V. 19 (21/22)  28
21/01/2022 Tussenkomst Carla Dejonghe V.V. 19 (21/22)  29
21/01/2022 Tussenkomst Petya Obolensky V.V. 19 (21/22)  29
21/01/2022 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 19 (21/22)  32
21/01/2022 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 19 (21/22)  33
21/01/2022 Zonder doel geworden in plenaire vergadering