Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-355/1-20/21

A-355/1-20/21 Voorstel van resolutie ertoe strekkende de acties van de regering van de Volksrepubliek China tegen de Oeigoeren en de moslimminderheden in de Oeigoerse autonome regio Xinjiang te veroordelen en de vrijheid van meningsuiting van de parlementsleden opnieuw te bevestigen.
 
Indiener: Köksal Sadik
Ikazban Jamal
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 21/01/2022 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
22/04/2021 Indiening Sadik Köksal, Jamal Ikazban A-355/1-20/21 
25/06/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 36 (20/21)  8
25/06/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 36 (20/21)  8
25/10/2021 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
25/10/2021 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
25/10/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
13/12/2021 Aanwijzing van een corapporteur Marie Lecocq  
13/12/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
13/12/2021 Stemmingen in commissie  
13/12/2021 Aangenomen in commissie  
13/12/2021 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi, Marie Lecocq A-355/2-21/22 
21/01/2022 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 19 (21/22)  19
21/01/2022 Tussenkomst Marie Lecocq V.V. 19 (21/22)  20
21/01/2022 Tussenkomst Sadik Köksal V.V. 19 (21/22)  20
21/01/2022 Tussenkomst Jamal Ikazban V.V. 19 (21/22)  22
21/01/2022 Tussenkomst Véronique Lefrancq V.V. 19 (21/22)  25
21/01/2022 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 19 (21/22)  26
21/01/2022 Tussenkomst Juan Benjumea Moreno V.V. 19 (21/22)  27
21/01/2022 Tussenkomst Bianca Debaets V.V. 19 (21/22)  28
21/01/2022 Tussenkomst Carla Dejonghe V.V. 19 (21/22)  29
21/01/2022 Tussenkomst Petya Obolensky V.V. 19 (21/22)  29
21/01/2022 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 19 (21/22)  32
21/01/2022 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 19 (21/22)  33
21/01/2022 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden V.V. 19 (21/22)  34
21/01/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 20 (21/22)  52
21/01/2022 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 20 (21/22)  53
21/01/2022 Resolutie aangenomen door het Parlement Het Parlement A-355/3-21/22