Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-365/1-20/21

A-365/1-20/21 Voorstel van resolutie betreffende het verhelpen aan de aanhoudende inbreuken op de taalwetgeving in de benoemingen bij het gewest en de gemeenten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
 
Indiener: Van Achter Cieltje
Vanden Borre Mathias
Verstraeten Gilles
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
26/04/2021 Indiening Cieltje Van Achter, Mathias Vanden Borre, Gilles Verstraeten A-365/1-20/21 
09/07/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 38 (20/21)  16
09/07/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 38 (20/21)  16
20/06/2022 Bespreking uitgesteld  
11/07/2022 Aanwijzing van de rapporteur Marc-Jean Ghyssels  
11/07/2022 Algemene bespreking in commissie  
11/07/2022 Stemmingen in commissie  
11/07/2022 Verworpen in Commissie