Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-391/1-20/21

A-391/1-20/21 Voorstel van resolutie ertoe strekkende de Brusselse Regering zich te verbinden tot de ontwikkeling en uitrol van herbestemmingsplannen van het Brussels kerkelijk erfgoed.
 
Indiener: Debaets Bianca
Vanden Borre Mathias
Fremault Céline
Coomans de Brachène Geoffroy
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 21/01/2022 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
14/06/2021 Indiening Bianca Debaets, Mathias Vanden Borre, Céline Fremault, Geoffroy Coomans de Brachène A-391/1-20/21 
20/09/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 1 (21/22)  13
20/09/2021 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling V.V. 1 (21/22)  13
29/11/2021 Bespreking uitgesteld  
13/12/2021 Bespreking uitgesteld  
20/12/2021 Algemene bespreking in commissie  
20/12/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
20/12/2021 Stemmingen in commissie  
20/12/2021 Verworpen in Commissie  
20/12/2021 Schriftelijk verslag Isabelle Pauthier A-391/2-21/22 
21/01/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 20 (21/22)  22
21/01/2022 Tussenkomst Isabelle Pauthier V.V. 20 (21/22)  22
21/01/2022 Tussenkomst Bianca Debaets V.V. 20 (21/22)  22
21/01/2022 Tussenkomst Mathias Vanden Borre V.V. 20 (21/22)  24
21/01/2022 Tussenkomst Céline Fremault V.V. 20 (21/22)  25
21/01/2022 Tussenkomst Geoffroy Coomans de Brachène V.V. 20 (21/22)  26
21/01/2022 Tussenkomst Marie Nagy V.V. 20 (21/22)  27
21/01/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 20 (21/22)  54
21/01/2022 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 20 (21/22)  54