Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-388/1-20/21

A-388/1-20/21 Voorstel van resolutie strekkende tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren ertoe strekkende alle erkende sociale verhuurkantoren toe te staan woningen met een minimumoppervlakte van 18 vierkante meter in beheer te nemen met naleving van bepaalde voorwaarden.
 
Indiener: Maison Jacques
Ouriaghli Mohamed
Verstraete Arnaud
Genot Zoé
Dejonghe Carla
Ahidar Fouad
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 21/01/2022 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
02/06/2021 Indiening Jacques Maison, Mohamed Ouriaghli, Arnaud Verstraete, Zoé Genot, Carla Dejonghe, Fouad Ahidar A-388/1-20/21 
08/10/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 3 (21/22)  4
08/10/2021 Verwijzing commissie Huisvesting V.V. 3 (21/22)  4
09/12/2021 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
09/12/2021 Algemene bespreking in commissie  
09/12/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
09/12/2021 Stemmingen in commissie  
09/12/2021 Aangenomen in commissie  
09/12/2021 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi A-388/2-21/22 
21/01/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 19 (21/22)  9
21/01/2022 Tussenkomst Nadia El Yousfi V.V. 19 (21/22)  9
21/01/2022 Tussenkomst Joëlle Maison V.V. 19 (21/22)  9
21/01/2022 Tussenkomst Mohamed Ouriaghli V.V. 19 (21/22)  10
21/01/2022 Tussenkomst Vincent De Wolf V.V. 19 (21/22)  11
21/01/2022 Tussenkomst Fouad Ahidar V.V. 19 (21/22)  12
21/01/2022 Tussenkomst Zoé Genot V.V. 19 (21/22)  12
21/01/2022 Tussenkomst Carla Dejonghe V.V. 19 (21/22)  13
21/01/2022 Tussenkomst Arnaud Verstraete V.V. 19 (21/22)  13
21/01/2022 Tussenkomst Bianca Debaets V.V. 19 (21/22)  14
21/01/2022 Tussenkomst Mathias Vanden Borre V.V. 19 (21/22)  14
21/01/2022 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 19 (21/22)  15
21/01/2022 Tussenkomst Françoise De Smedt V.V. 19 (21/22)  15
21/01/2022 Tussenkomst Céline Fremault V.V. 19 (21/22)  16
21/01/2022 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden V.V. 19 (21/22)  19
21/01/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 20 (21/22)  52
21/01/2022 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 20 (21/22)  52
21/01/2022 Resolutie aangenomen door het Parlement Het Parlement A-388/3-21/22