Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-358/1-20/21

A-358/1-20/21 Voorstel van resolutie betreffende het behoud van het « Georginbos » in het kader van het ontwerp van richtplan van aanleg « Mediapark ».
 
Indiener: Van Goidsenhoven Gaëtan
Coomans de Brachène Geoffroy
Czekalski Aurélie
Leisterh David
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 18/02/2022 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
02/04/2021 Indiening Gaëtan Van Goidsenhoven, Geoffroy Coomans de Brachène, Aurélie Czekalski, David Leisterh A-358/1-20/21 
10/11/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 9 (21/22)  5
10/11/2021 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling V.V. 9 (21/22)  5
31/01/2022 Aanwijzing van de rapporteur Isabelle Pauthier  
31/01/2022 Algemene bespreking in commissie  
31/01/2022 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
31/01/2022 Stemmingen in commissie  
31/01/2022 Verworpen in Commissie  
31/01/2022 Schriftelijk verslag Isabelle Pauthier A-358/2-21/22 
18/02/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 23 (21/22)  5
18/02/2022 Tussenkomst Isabelle Pauthier V.V. 23 (21/22)  5
18/02/2022 Tussenkomst Gaëtan Van Goidsenhoven V.V. 23 (21/22)  5
18/02/2022 Tussenkomst Fadila Laanan V.V. 23 (21/22)  7
18/02/2022 Tussenkomst Marie Nagy V.V. 23 (21/22)  8
18/02/2022 Tussenkomst Françoise De Smedt V.V. 23 (21/22)  10
18/02/2022 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 23 (21/22)  10
18/02/2022 Tussenkomst Céline Fremault V.V. 23 (21/22)  11
18/02/2022 Tussenkomst Mathias Vanden Borre V.V. 23 (21/22)  12
18/02/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 24 (21/22)  21
18/02/2022 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 24 (21/22)  21