Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-460/1-21/22

A-460/1-21/22 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een « gebouwenpas », een online platform om gebouwen te inventariseren volgens de materialen.
 
Indiener: Coomans de Brachène Geoffroy
Debaets Bianca
Vanden Borre Mathias
Van Goidsenhoven Gaëtan
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
16/11/2021 Indiening Geoffroy Coomans de Brachène, Bianca Debaets, Mathias Vanden Borre, Gaëtan Van Goidsenhoven A-460/1-21/22 
03/06/2022 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 33 (21/22)  2
03/06/2022 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 33 (21/22)  2