Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-412/1-20/21

A-412/1-20/21 Voorstel tot wijziging van het reglement betreffende dringende bijeenroeping van commissies.
 
Indiener: Van Achter Cieltje
Vanden Borre Mathias
Verstraeten Gilles
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
06/09/2021 Indiening Cieltje Van Achter, Mathias Vanden Borre, Gilles Verstraeten A-412/1-20/21