Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-744/1-18/19

A-744/1-18/19 Voorstel van gezamenlijk decreet en ordonnanties met betrekking tot de Brusselse ombudsman - Verslag uitgebracht namens de commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken.
 
Indiener: El Yousfi Nadia
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 30/04/2019 Datum van bekrachtiging: 16/05/2019 Datum publicatie: 21/06/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/11/2018 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi A-744/1-18/19 
05/11/2018 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
05/11/2018 Algemene bespreking in commissie  
05/11/2018 Bespreking van de artikelen in commissie  
05/11/2018 Stemmingen in commissie  
05/11/2018 Aangenomen in commissie  
05/11/2018 Verwijzing naar interparlementaire commissie  
12/03/2019 Aanwijzing van de rapporteur Emmanuel De Bock  
12/03/2019 Algemene bespreking in commissie  
12/03/2019 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
12/03/2019 Stemmingen in commissie  
03/04/2019 Stemmingen in commissie  
03/04/2019 Aangenomen in commissie  
03/04/2019 Schriftelijk verslag Emmanuel De Bock A-744/2-18/19 
29/04/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 25 (18/19)  83
29/04/2019 Tussenkomst Zoé Genot V.V. 25 (18/19)  83
29/04/2019 Tussenkomst Paul Delva V.V. 25 (18/19)  84
29/04/2019 Tussenkomst Johan Van den Driessche V.V. 25 (18/19)  85
29/04/2019 Tussenkomst Bruno De Lille V.V. 25 (18/19)  86
29/04/2019 Tussenkomst Caroline Désir V.V. 25 (18/19)  88
29/04/2019 Tussenkomst Jef Van Damme V.V. 25 (18/19)  89
29/04/2019 Tussenkomst Stefan Cornelis V.V. 25 (18/19)  90
29/04/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 25 (18/19)  90
30/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 27 (18/19)  35
30/04/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 27 (18/19)  35
21/06/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur