Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-205/1-19/20

A-205/1-19/20 Voorstel tot oprichting van een bijzondere interparlementaire commissie belast met het onderzoek van de aanpak van de Covid-19-epidemie door de federale en gewestelijke overheden.
 
Indiener: Bertrand Alexia
Leisterh David
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 17/07/2020 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
25/06/2020 Indiening Alexia Bertrand, David Leisterh A-205/1-19/20 
03/07/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 26 (19/20)  22
03/07/2020 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 26 (19/20)  23
06/07/2020 Aanwijzing van de rapporteur Marc-Jean Ghyssels  
06/07/2020 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
06/07/2020 Schriftelijk verslag Marc-Jean Ghyssels A-205/2-19/20 
16/07/2020 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 28 (19/20)  50
17/07/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering  
17/07/2020 Zonder doel geworden in plenaire vergadering