Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-547/1-21/22

Kruispuntbank van de wetgeving
A-547/1-21/22 Ontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht en tot oprichting van de gewestelijke school voor de veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen - Brusafe om de uitoefening van de taken van de hoge ambtenaar bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen toe te vertrouwen aan de leidend ambtenaar van die instelling.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 17/06/2022 Datum van bekrachtiging: 30/06/2022 Datum publicatie: 12/07/2022
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
10/05/2022 Indiening Regering A-547/1-21/22 
20/05/2022 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken V.V. 32 (21/22)  1
07/06/2022 Aanwijzing van de rapporteur Marc-Jean Ghyssels  
07/06/2022 Algemene bespreking in commissie  
07/06/2022 Bespreking van de artikelen in commissie  
07/06/2022 Stemmingen in commissie  
07/06/2022 Aangenomen in commissie  
07/06/2022 Schriftelijk verslag Marc-Jean Ghyssels A-547/2-21/22 
17/06/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 35 (21/22)  2
17/06/2022 Tussenkomst Marc-Jean Ghyssels V.V. 35 (21/22)  3
17/06/2022 Tussenkomst Céline Fremault V.V. 35 (21/22)  3
17/06/2022 Tussenkomst Mathias Vanden Borre V.V. 35 (21/22)  4
17/06/2022 Tussenkomst Alexia Bertrand V.V. 35 (21/22)  6
17/06/2022 Tussenkomst Ahmed Mouhssin V.V. 35 (21/22)  7
17/06/2022 Tussenkomst Els Rochette V.V. 35 (21/22)  8
17/06/2022 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 35 (21/22)  10
17/06/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 36 (21/22)  35
17/06/2022 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 36 (21/22)  35
12/07/2022 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur