Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-554/1-21/22

Kruispuntbank van de wetgeving
A-554/1-21/22 Ontwerp van ordonnantie tot invoering van een dotatie ter compensatie van de gemeentelasten verbonden aan de waterdistributie en aan de opvang van afvalwater.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 01/07/2022 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
18/05/2022 Indiening Regering A-554/1-21/22 
20/05/2022 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken V.V. 32 (21/22)  1
14/06/2022 Aanwijzing van de rapporteur Christophe Magdalijns  
14/06/2022 Algemene bespreking in commissie  
14/06/2022 Bespreking van de artikelen in commissie  
14/06/2022 Stemmingen in commissie  
14/06/2022 Aangenomen in commissie  
14/06/2022 Schriftelijk verslag Christophe Magdalijns A-554/2-21/22 
01/07/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering  
01/07/2022 Tussenkomst Christophe Magdalijns  
01/07/2022 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering  
01/07/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering  
01/07/2022 Aangenomen in plenaire vergadering