Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-410/1-20/21

A-410/1-20/21 Voorstel van resolutie teneinde een visie op de toekomst van benzinestations op het Brussels grondgebied te ontwikkelen, rekening houdend met de ontwikkeling van de mobiliteit.
 
Indiener: Czekalski Aurélie
Bertrand Alexia
Teitelbaum Viviane
d'Ursel Anne-Charlotte
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
30/08/2021 Indiening Aurélie Czekalski, Alexia Bertrand, Viviane Teitelbaum, Anne-Charlotte d'Ursel A-410/1-20/21 
17/06/2022 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 35 (21/22)  1
17/06/2022 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 35 (21/22)  1