Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-561/1-21/22

A-561/1-21/22 Voorstel ertoe strekkende een parlementaire onderzoekscommissie over het beheer van de huurtoelagen op te richten.
 
Indiener: De Smedt Françoise
Busselen Jan
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 15/07/2022 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
24/05/2022 Indiening Françoise De Smedt, Jan Busselen A-561/1-21/22 
03/06/2022 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 33 (21/22)  3
03/06/2022 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 33 (21/22)  3
27/06/2022 Aanwijzing van de rapporteur Emmanuel De Bock, Nadia El Yousfi  
27/06/2022 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
27/06/2022 Stemmingen in commissie  
27/06/2022 Verworpen in Commissie  
27/06/2022 Schriftelijk verslag Emmanuel De Bock, Nadia El Yousfi A-561/2-21/22 
15/07/2022 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering  
15/07/2022 Tussenkomst Mathias Vanden Borre  
15/07/2022 Tussenkomst Pepijn Kennis  
15/07/2022 Tussenkomst Françoise De Smedt  
15/07/2022 Tussenkomst Bianca Debaets  
15/07/2022 Tussenkomst Bertin Mampaka Mankamba  
15/07/2022 Tussenkomst Fouad Ahidar  
15/07/2022 Tussenkomst Nadia El Yousfi  
15/07/2022 Tussenkomst Arnaud Verstraete  
15/07/2022 Tussenkomst Joëlle Maison  
15/07/2022 Tussenkomst John Pitseys  
15/07/2022 Tussenkomst Carla Dejonghe  
15/07/2022 Tussenkomst Christophe De Beukelaer  
15/07/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering  
15/07/2022 Verworpen in plenaire vergadering