Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de sociale ongelijkheden inzake gezondheid.

Indiener(s)
Delphine Chabbert
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 15)

 
Datum ontvangst: 25/10/2019 Datum publicatie: 14/11/2019 Referentie: B.I.V. 4 (19/20), Blz. 62
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/11/2019 Referentie: B.I.V. 4 (19/20), Blz. 64
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/11/2019 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
06/11/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
06/11/2019 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
14/11/2019 Ontwikkeling Delphine Chabbert B.I.V. 4 (19/20) 62
14/11/2019 Antwoord Alain Maron B.I.V. 4 (19/20) 64
14/11/2019 Repliek Delphine Chabbert B.I.V. 4 (19/20) 66