Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de aangekondigde sluiting van de dringende opvang van het Rode Kruis aan de Trierstraat.

Indiener(s)
Stéphanie Koplowicz
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 66)

 
Datum ontvangst: 13/03/2020 Datum publicatie: 04/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 04/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Verwezen in plenaire vergadering p.m.
17/03/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In Le Soir van dinsdag 10_maart 2020 konden we lezen dat de noodopvang van het Rode Kruis in de Trierstraat gesloten dreigt te worden. Het centrum is nu vijftien maanden open en vangt 230 stadsgenoten zonder vaste verblijfplaats op: alleenstaande moeders met kinderen, gezinnen, minderjarigen en singles.

Na de winter van 2019 besliste de Brusselse regering om middelen vrij te maken om het centrum open te houden. Dat was een terechte beslissing. Het Rode Kruis, het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en Dokters van de Wereld werken er professioneel samen om ontredderde mensen op te vangen, hun voor een korte periode een waardig verblijf te geven en hen op weg te helpen. Nu dreigen zij per 1_april op straat terecht te komen.

Ze zijn overigens niet de enigen. Eind juli moeten ook de 360 thuislozen van het Centre Rafaël hun gebouw verlaten, en onlangs raakte bekend dat Foyer Bodegem, een onthaalcentrum voor 70 thuislozen in de Anneessenswijk, de deuren sluit.

Onze stad kiest er terecht voor om te focussen op huisvesting. Zo wil ze dakloosheid op een structurele manier bestrijden. De PTB steunt het idee om eerst en vooral in huisvesting te investeren. Alleen krijgen we van de mensen op het terrein te horen dat er voorlopig nog maar weinig bijkomende plaatsen beschikbaar zijn. De andere initiatieven, zoals Samusocial, hebben ook al geen extra plaatsen. Het merendeel van de 230 gezinnen en alleenstaanden uit het centrum in de Trierstraat dreigt dus in april op straat te komen staan door het gebrek aan betaalbare woningen.

Wij stellen ons bovendien vragen bij de keuzes die de minister maakt inzake professionele begeleiding. De noodopvang werkt met professionele humanitaire medewerkers die opgeleid zijn om de kwetsbare doelgroep te begeleiden. En met resultaat, want 60% van de opgevangen mensen wordt naar de juiste initiatieven toegeleid.

Ik heb dan ook de volgende vragen:

-_Waarom een opvangcentrum sluiten dat goed functioneert en dat goede resultaten kan voorleggen op het vlak van herinschakeling?

-_Kunt u garanderen dat er overgangsmaatregelen zullen worden genomen om ervoor te zorgen dat er voldoende opvangplaatsen zijn totdat alle opvangcentra operationeel zijn?
 
 
Antwoord    Deze is echter niet meer relevant sinds minister Nathalie Muylle de uitbreiding van de federale tussenkomst heeft bevestigd waardoor de opvang van mensen in het centrum van de Trierstraat kan worden voortgezet.

Voor de toekomst hebben we verzocht om een gesprek met minister N. Muylle om te voorzien dat dit centrum het hele jaar door zou kunnen functioneren en niet alleen tijdens de winterperiode.