Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de door Iriscare ingevoerde tracing tijdens de afbouw van de lockdown ten gevolge van de Covid?19?crisis.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 143)

 
Datum ontvangst: 27/04/2020 Datum publicatie: 06/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 03/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/06/2020 Ontvankelijk p.m.
03/07/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    De Nationale Veiligheidsraad heeft op vrijdag 24 april de verschillende fasen van de exit uit de lockdown aangekondigd. Zoals men weet, moet men voor een succesvolle exit eerst de bevolking massaal testen, maar ook een tracing organiseren van degenen die positief getest zijn voor Covid-19: men moet namelijk hun contacten nagaan. In Wallonië zal AVIQ de tracing moeten organiseren. In de praktijk zal een operator een burger opbellen, omdat iemand met wie hij contact heeft gehad, hem heeft vermeld als een van de personen die hij besmet kan hebben.

Op dinsdag 21 april heeft de krant l'Echo aangekondigd dat Wallonië, Brussel en Vlaanderen van plan zijn om 2.000 "contact tracers" aan te werven die de potentieel besmette burgers moeten opsporen. Dat nieuws is op vrijdag 24 april bevestigd door de Nationale Veiligheidsraad. Zo is Brussel van plan 200 personen in dienst te nemen om met de tracing te beginnen. Daarover wens ik u de volgende vragen te stellen:

- Wordt Iriscare met het beheer van de tracing belast? Zo ja, is Iriscare daar klaar voor?

- Kunt u de organisatie van de tracing toelichten? Welke vragen zullen worden gesteld? Hoe krijgt Iriscare toegang tot het telefoonnummer van de besmette persoon met wie contact moet worden opgenomen?

- Zullen de huisartsen volledig in het systeem worden ingeschakeld, aangezien ze hun patiënten kennen?
 
 
Antwoord    De contactopvolging is een van de opdrachten van de diensten van het Verenigd College sinds de oprichting van de GGC.

De ordonnantie van 19 juli 2007 regelt de werking ervan.

Vóór de crisis, bestond de met deze opdracht belaste cel uit 4 personen.

Om het hoofd te bieden aan de verwachte explosie van de werklast, werd er inderdaad voorzien om 239 personen aan te werven op basis van een overheidsopdracht die werd gesloten met de verzekeringsinstellingen.

Gezien de situatie van de epidemie na 2 weken lockdown-exit, werd beslist om het aantal aan te werven personen met 43% te verlagen.

De diensten van het Verenigd College blijven de evolutie van de situatie opvolgen en andere aanpassingen van het aantal aangeworven personen zullen op die basis worden doorgevoerd.

Wanneer een besmet persoon wordt gedetecteerd, hetzij door zijn of haar huisarts, hetzij door een ziekenhuis of een laboratorium, worden zijn of haar contactgegevens ingevoerd in een databank die alle verdachte gevallen en hun contacten beheert.

De callcenter-medewerker van het gewest waarin de betrokken persoon woonachtig is, krijgt dan een ticket om de persoon te bellen en te vragen met wie hij/zij recentelijk contact heeft gehad.

Vervolgens worden de contactpersonen op hun beurt in de databank ingevoerd en worden zij opgebeld door een andere callcenter-medewerker die hen dan kan waarschuwen om zichzelf te beschermen en voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat ze anderen besmetten.

Als er een groot risico op besmetting bestaat, worden ze in quarantaine geplaatst en ontvangen ze een quarantainecertificaat per e-mail.

Er wordt ook rekening gehouden met andere criteria die bepalen of er bijvoorbeeld een tweede test moet worden uitgevoerd.

In de bijlage vindt u alle door de callcenter-medewerkers gebruikte scripts met alle vragen die door de callcenter-medewerkers worden gesteld.

Als het callcenter de betrokken persoon niet kan bereiken, wordt er een werkveldteam naar de woonplaats van de betrokken persoon gestuurd zodat dit team rechtstreeks met hem/haar contact kan opnemen.

Het callcenter heeft via verschillende kanalen toegang tot de gegevens van de personen met wie contact moet worden opgenomen: via het door de huisarts of het ziekenhuis ingevulde formulier, via de gegevens van het Rijksregister of via de gegevens van de verzekeringsinstellingen.

Huisartsen zijn de eerste schakel in de voorziening die de test en de quarantaine aan de besmette persoon voorschrijft en zijn ook de referentiepersoon tot wie iedereen zich kan richten om vragen te stellen en de beste handelswijze te bespreken.

Het door de callcenter-medewerkers te volgen script werd als bijlage bij onderhavig antwoord toegevoegd.

Alle informatie is terug te vinden op de website corona-tracking.info/