Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de wijkgerichte welzijns- en gezondheidscontracten.

Indiener(s)
Delphine Chabbert
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 82)

 
Datum ontvangst: 15/06/2020 Datum publicatie: 09/07/2020 Referentie: B.I.V. 19 (19/20), Blz. 56
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 09/07/2020 Referentie: B.I.V. 19 (19/20), Blz. 59
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/06/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
24/06/2020 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
09/07/2020 Vraag gesteld namens de auteur Véronique Jamoulle B.I.V. 19 (19/20) 56
09/07/2020 Antwoord Alain Maron B.I.V. 19 (19/20) 59
09/07/2020 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag p.m.