Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toxiciteit van de stoffen mondmaskers behandeld met zeolieten van zilver en zeolieten van zilver en koper.

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 265)

 
Datum ontvangst: 23/10/2020 Datum publicatie: 14/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 04/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Verschillende recente onderzoeken benadrukken de toxiciteit van zeolieten van zilver en van zeolieten van zilver en koper, die gebruikt worden bij de behandeling van bepaalde stoffen mondmaskers. Hoewel die mineralen zijn toegelaten door de Europese regelgeving, is het artikel in het ecologische dagblad Reporterre formeel over de schadelijke effecten van die biociden. Om het voorzorgsbeginsel te respecteren, heeft de Franse regering haar ambtenaren gevraagd om dat type mondmaskers niet meer te dragen in afwachting van een advies van het ANSES. Het agentschap is tot de conclusie gekomen dat de gezondheidsrisico's niet volledig uitgesloten kunnen worden.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

­ Zijn er voorzorgsmaatregelen getroffen om het dragen van dat type mondmaskers te begeleiden?

­ Beschikt u over cijfers over de verkoop van dat type maskers in het Brussels Gewest?

­ Zijn er preventiecampagnes gevoerd, aangezien de risico's worden geëlimineerd als de gebruiksvoorwaarden strikt worden nageleefd (met name wassen na elk gebruik)?
 
 
Antwoord    De bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag (afgekort Iriscare) heeft in augustus 2020 een overheidsopdracht gelanceerd voor de aankoop van stoffen maskers.

De maskers die in het kader van deze opdracht werden aangekocht, voldoen aan de “NBN/DTD S 65-001:2020”-norm.

Na verificatie van de samenstelling en analyseverslagen die door de verschillende geselecteerde leveranciers werden overgemaakt, dient te worden verduidelijkt dat geen enkel masker dat door Iriscare werd aangekocht zilverzeolieten of zilver-koperzeolieten bevat.

Iriscare heeft geen cijfers over de verkoop van stoffen maskers in het Brussels gewest, maar alleen over de hoeveelheden maskers die Iriscare heeft aangekocht in het kader van haar overheidsopdracht die voorzag in een eerste vaste bestelling van 100.000 stoffen maskers.

Er werden verschillende voorzorgsmaatregelen genomen om het dragen van deze maskers te omkaderen.

Elk masker wordt geleverd met instructies voor het dragen, verwijderen en schoonmaken ervan.

Binnen Iriscare werd ook een preventiecampagne georganiseerd in samenwerking met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk via een postercampagne en communicatie via e-mail en via het intranet over de gebruiksvoorwaarden van de maskers.