Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de steun van het veld bij de begeleiding van de daklozen in Brussel en de NBMV.

Indiener(s)
Delphine Chabbert
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 130)

 
Datum ontvangst: 26/11/2020 Datum publicatie: 10/02/2021 Referentie: B.I.V. 6 (20/21), Blz. 48
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 10/02/2021 Referentie: B.I.V. 6 (20/21), Blz. 52
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/12/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/12/2020 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/02/2021 Ontwikkeling Delphine Chabbert B.I.V. 6 (20/21) 48
10/02/2021 Tussenkomst Marie Nagy B.I.V. 6 (20/21) 49
10/02/2021 Tussenkomst Farida Tahar B.I.V. 6 (20/21) 50
10/02/2021 Tussenkomst Céline Fremault B.I.V. 6 (20/21) 51
10/02/2021 Antwoord Alain Maron B.I.V. 6 (20/21) 52
10/02/2021 Repliek Delphine Chabbert B.I.V. 6 (20/21) 57