Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de testing van de Brusselaars die terugkeren uit een "rode zone”

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 346)

 
Datum ontvangst: 26/02/2021 Datum publicatie: 26/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 26/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Wegens het toenemende aantal besmettingen mogen de Belgen sinds 27 januari 2021 enkel nog voor een essentiële verplaatsing naar het buitenland. Iedereen die naar België terugkeert na een verblijf in een "rode zone", moet het Passenger Locator Form invullen, moet vervolgens in quarantaine en dient zich op de 1e en 7e dag na de terugkeer te laten testen.

In dat verband had ik u graag de volgende vragen gesteld:

o Hoeveel Brusselaars zijn tot nu toe teruggekeerd uit een "rode zone"?
o Hoeveel Brusselaars hebben een sms ontvangen met de uitnodiging om zich te laten testen? Hoeveel van hen hebben zich daadwerkelijk laten testen?
o Hoeveel van de uitgevoerde tests waren positief? Hoeveel waren negatief?
o Zijn er tijdens de krokusvakantie personen naar het buitenland gereisd? Weet u hoeveel personen de instructies niet gevolgd hebben en tijdens de krokusvakantie toch naar het buitenland zijn gereisd? Werden ze getest? Hoeveel tests waren negatief? Hoeveel tests waren positief?
o Welke maatregelen worden genomen ingeval de instructies niet nageleefd worden?
 
 
Antwoord    V1

Tussen 27 januari en 18 maart 2021 zijn 53 443 Brusselaars teruggekeerd uit rode zones.

V2

De administratie beschikt niet over gegevens over het aantal verzonden Sms-berichten.
Afhankelijk van de week varieert het percentage mensen dat een test heeft uitgevoerd na een terugkeer uit de rode zone tot medio maart tussen 60 en 70%. Vanaf medio maart neemt dit aandeel sterk af, zoals blijkt uit onderstaande grafiek, maar deze ontwikkeling zal moeten worden opgevolgd nagezien naarmate wij de gegevens ontvangen.V3


Afhankelijk van de week varieert het aantal positieve gevallen van 100 tot 250. De positiviteitsgraad ligt tussen 2 en 3,5% van de uitgevoerde tests. De evolutie van het aantal gevallen en de positiviteitsgraad worden in onderstaande grafiek weergegeven.V4Tijdens de krokusvakantie was reizen verboden. We hebben gehoord dat sommige mensen toch zijn vertrokken maar het is erg moeilijk om het aantal te schatten. In ieder geval omvatten de bovenstaande cijfers de krokusvakantie en dus ook de mensen die gereisd hebben, al dan niet voor hun werk.


V5

Wij hebben een testcentrum ingericht in het Zuidstation en er worden flyers uitgedeeld aan mensen die aankomen, om hun toegang tot de test te vergemakkelijken na de controle van hun PLF-formulier. Als het PLF niet is ingevuld, wordt de betrokkene verzocht dit ter plaatse te doen. Iedereen ontvangt een SMS met een testcode voor de 1e test D1 en de 2e test D7. Het call center volgt op of de 1e test werd uitgevoerd en herinnert aan de quarantaine regels. In sommige gevallen nemen field agents deze opvolging over. In de nabije toekomst zullen controles door de gemeenten worden ingesteld. In geval van flagrante niet-naleving kan aangifte worden gedaan bij het Parket. Begin maart werd een zaak gemeld bij het Openbaar Ministerie.